Web je momentálne mimo prevádzky a je na predaj, info na info@rir.sk

Súkromný sektor

Hodnotenie
(1 hlasovanie)

Široké spektrum vlastníkov nehnuteľného majetku v súkromnom sektore vytvára aj najväčšiu ponuku predaja a prenájmu.

Na jednej strane sú to fyzické osoby s ponukou menšieho rozsahu, avšak pre danú lokalitu ponukou zaujímavou, na strane druhej právnické osoby z rôznych odvetví hospodárstva až po veľké developerské spoločnosti.

Takáto rozmanitá štruktúra vlastníkov a ich značný počet spolu s veľkou škálou kategórií priestorov vytvára presah ponuky nad dopytom, čím sa tieto priestory stávajú pre vlastníka voľné-nevyužité bez prijateľného finančného efektu.

Pre súkromný sektor z hľadiska ponuky ale aj dopytu je tento portál atraktívny hlavne v tom zmysle, že do sekcie priestory na prenájom sú začlenené okrem priestorov z kategórie realít aj volné-nevyužité priestory z kategórií cestovného ruchu, gastro-spoločenských aktivít, šport-relaxu a kongresovej turistiky.

Základná charakteristika portálu

Kategorizácia priestorov  na predaj a prenájom:  
 • administratívne
 • kongresové
 • pozemky
 • skladové
 • gastro-spoločenské
 • iné
 • obchodné
 • šport-relaxačné
 • výrobné
 • chátrajúce

Osobitosti – jedinečnosti

prenájom priestorov sa ďalej člení jedinečným spôsobom na :        
 • samostatné miestnosti ( priestory )
 • viac miestností ( priestorov )
 • bloky miestností
 • open space
 • atď….

takéto bližšie členenie prenájmu priestorov má nasledovné výhody : 

 • prenajímateľ vie presne zadefinovať charakter svojich priestorov
 • nájomca má tak absolútne zjednodušený a skvalitnený spôsob vyhľadávania

chátrajúce priestory 

 • tento portál ako prvý a jediný poskytuje možnosť ponuky a prezentácie týchto priestorov pre potenciálnych záujemcov
 • bližšie info na titulnej strane portálu

Komplexnosť ponuky

na jednom prezentačnom mieste poskytujeme priestor na zverejnenie ponuky všetkým vlastníkom nehnuteľností z hľadiska ich vlastníckych vzťahov :       
 • samospráva
 • štátna správa
 • súkromný sektor 

Celoslovenská pôsobnosť

prezentáciu svojich voľných – nevyužitých priestorov môže využiť :
 • 2753  obcí
 • 138  miest
 • 79 okresov
 • 8 samosprávnych krajov
 • 17 mestských častí Bratislavy – hl. mesta Slovenska
 • 22 mestských častí mesta Košice
Viac v tejto kategórii: Chátrajúce objekty »
video izle
erken rezervasyon