Web je momentálne mimo prevádzky a je na predaj, info na info@rir.sk

Samospráva

Hodnotenie
(0 hlasov)

Jedným zo základných princípov Zásad hospodárenia s majetkom vo vlastníctve obcí, mestských častí, miest a samosprávnych krajov je jeho zveľaďovanie, chránenie a zhodnocovanie.
Nehnuteľný majetok samosprávy a ich zriaďovateľských organizácií
vytvára hlavne v dnešnej nepriaznivej ekonomickej situácii neustály tlak na ich rozpočty najmä z hľadiska prevádzky a údržby.
Veľká časť takýchto objektov a priestorov neprináša samospráve žiadny finančný efekt, lebo z hľadiska ich funkčnosti sú voľné – nevyužité.
Ich prezentácia na webových stránkach obcí a miest má len miestny informačný charakter, veľmi málo využíva fotografie, je málo informatívna z pohľadu štruktúry členenia priestorov a nedostatočného bližšieho popisu.

Práve portál volne-nevyuzite.sk dáva starostom, primátorom, županom a riaditeľom zriaďovateľských organizácií možnosť aktívne zviditeľniť takéto priestory širokej občianskej a podnikateľskej verejnosti.

Základná charakteristika portálu

Kategorizácia priestorov  na predaj a prenájom:  
 • administratívne
 • kongresové
 • pozemky
 • skladové
 • gastro-spoločenské
 • iné
 • obchodné
 • šport-relaxačné
 • výrobné
 • chátrajúce

Osobitosti – jedinečnosti

prenájom priestorov sa ďalej člení jedinečným spôsobom na :        
 • samostatné miestnosti ( priestory )
 • viac miestností ( priestorov )
 • bloky miestností
 • open space
 • atď….

takéto bližšie členenie prenájmu priestorov má nasledovné výhody : 

 • prenajímateľ vie presne zadefinovať charakter svojich priestorov
 • nájomca má tak absolútne zjednodušený a skvalitnený spôsob vyhľadávania

chátrajúce priestory 

 • tento portál ako prvý a jediný poskytuje možnosť ponuky a prezentácie týchto priestorov pre potenciálnych záujemcov
 • bližšie info na titulnej strane portálu

Komplexnosť ponuky

na jednom prezentačnom mieste poskytujeme priestor na zverejnenie ponuky všetkým vlastníkom nehnuteľností z hľadiska ich vlastníckych vzťahov :       
 • samospráva
 • štátna správa
 • súkromný sektor 

Celoslovenská pôsobnosť

prezentáciu svojich voľných – nevyužitých priestorov môže využiť :
 • 2753  obcí
 • 138  miest
 • 79 okresov
 • 8 samosprávnych krajov
 • 17 mestských častí Bratislavy – hl. mesta Slovenska
 • 22 mestských častí mesta Košice
video izle
erken rezervasyon