Web je momentálne mimo prevádzky a je na predaj, info na info@rir.sk

Zveľaďovanie a zhodnocovanie nehnuteľností

Osobitnou službou realitnej kancelárie RIR s.r.o.  pre majiteľov a vlastníkov nehnuteľností je zveľaďovanie a zhodnocovanie nehnuteľností. Je to prípravná fáza pred  priamym procesom ponuky nehnuteľností na predaj/prenájom.

Cieľom je :

1/  Zabezpečiť a zlepšiť celkový vzhľad interiéru a exteriéru  ponúkanej nehnuteľnosti
2/  Upriamiť pozornosť záujemcu na kvalitu priestorov, príjemné prostredie a pohodu
3/  Skvalitniť proces marketingovej prezentácie  -  zvýrazniť jej prezentačný efekt
4/  Dosiahnuť rýchlejší predaj/prenájom a za vyššiu cenu

Benefity pre vlastníkov :

·  upravený vzhľad priestorov priťahuje väčšiu pozornosť a počet kupujúcich / nájomcov
·  rýchlejšie zhodnotenie nehnuteľností
·  za vyšší štandard možná vyššia cena 

Ponuka služieb zveľaďovania nehnuteľností :

A/  Jednorazové služby pri predaji  /  prenájme

 • predmet prác :   

  • úprava interiérov -  steny, okná, dvere, zárubne, podlahy, koberce, svietidlá, nábytok, vykurovacie telesá, schodištia …..
  • úprava exteriérov  -  fasády, plochy, trávniky, parkoviská, ploty, terénne úpravy
 • druhy prác :    

  • odstraňovanie starých náterov, tapiet
  • stierkovanie, maľovanie, tapetovanie
  • obkladačské práce
  • čistiace a upratovacie práce
  • tepovanie kobercov
  • renovácia podláh
  • renovácia nábytku
  • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
  • kosenie, ručné zemné práce
  • iné druhy prác podľa požiadavky ….
 • typy objektov  :   

  • administratívne, obchodné, výrobné, skladové
  • objekty cestovného ruchu
  • gastro prevádzky
  • nebytové priestory
  • iné priestory podľa požiadavky …..

B/  Trvalá denná starostlivosť o čistotu, poriadok a hygienu priestorov :

 • pravidelný denný komplexný čistiaci a upratovací servis
 • periodický čistiaci a upratovací servis
 • servis hygieny
 • servis dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie
video izle
erken rezervasyon